Удобството на кухнята много зависи от нейното планиране, тъй като при неправилното разположение на мебелите, кухните загубват значимостта си.
За основа при планирането на кухнята е прието да се смята работния триъгълник, който се състои от хладилник, мивка и печка. Идеалната дължина на страните на триъгълника е разстоянието от 3 до 6 метра. По-голямото разстояние ще доведе до безполезно ходене, а по-малкота може да създаде неудобство при движението.
Всички съществуващи видове кухни могат да се разделят на шест основни типа:

  • Едноредова кухня
  • Двуредова кухня
  • L-образна кухня
  • U-образна кухня
  • Полуостровна кухня
  • Островна кухня

Едноредовата кухня

Разположението на мебелите е свързано най-често с малки размери на кухнята, или с използване на просторно помещение, когато в едната част на голямата стая са разположени мебелите, а другата е предназначена за приготвяне и консумиране на храна.
В този случай, за да се спази „триъгълника“, мивката е най-добре да се разположи в центъра, а печката и хладилника около нея. При това, между печката и мивката е желателно да се сложи работен плот.

Двуредова кухня

Този вид разположене на мебелите се използва, когато кухнята е преходна. Печката и мивката е най-добре да се разположи от една страна, а хладилника от другата. Работния триъгълник, при това ще се запази, и работната повърхност ще бъде достатъчно голяма.

L-образна кухня

L образна кухня

Такова разположение на мебелите най-вече се използва за неголямо квадратно помещение. Ако кухнята ви има големи размери, то разстоянито между работните центрове става прекалено голямо. Затова мивката и печката трябва да се разположи максимално близо, като се остави между тях работна повърхност.

U-образна кухня

Мебелите се разполагат успоредно на трите стени. При такова планиране може да се направи много удобен работен триъгълник. Задната стена, при това, не трябва да бъде не по-малка от 2500 мм, а свободното пространство между страните от 1200 до 2800 мм. При по-малки размери ще се създаде неудобство при движението, а при по-големите – излишно движение.

Полуостровна кухня

Полуостровната кухня – това е който и да е от вариантите по планиране на кухнята с допълнителна работна повърхност, бар-плот, или шкаф с мивка, или печка. Като правило, това е, част от обзавеждането което разделя кухнята от трапезарията, тя може да се използва също така като стойка за закуска или като плот за сервиране.

Островна кухня

Островната кухня – това е U – образна кухня или L – образна кухня с допълнение в центъра. Тази пранировка става само за голямо помещение. Най- удобните размери на острова са 1200 х 200 мм. Традиционно в центъра на кухнята се изнася маса с мивка или печка, но в качеството „остров“ може да се използва и обикновена маса или масичка на колелца. Също така това пространство може да се използва като работна повърхност, а шкафовете да се използват за съхранение на различни прибори.